Flater
  • Expected response code 200, got 403 Forbidden

    Forbidden

    Error 403

  • Expected response code 200, got 403 Forbidden

    Forbidden

    Error 403

spoorfandebaanIt hat efkes duorre, mar no liket it spoar dochs echt fan de baan te wêzen. Neffens de FNP in goede set. De FNP is net tsjin in spoar mei in stasjon yn Drachten, mar wol tsjin de ûnevenredich grutte bydrage dy't de gemeente oan it spoar dwaan moatte soe (no al hast 30 miljoen euro).

As de gemeente safolle jild besteget oan in projekt, moat earst ôfwoegen wurde oft mei datselde jild net mear maatskiplik rendemint helle wurde kin. No't is spoar der net komt, moat aktyf ûndersocht wurde wat der dan wol barre moat. It jild dat fan de hegere oerheden ornearre wie foar it spoar moat wol yn de regio bliuwe!

Lêste tweets

Loading..

Nijsbrief

Skriuw jo yn foar ús nijsbrief